Quy trình bón phân cho cây mắc ca

Bón phân công đoạn chăm sóc không thể thiếu để mắc ca sinh trưởng tốt cho năng suất phẩm chất cao.

Trong giai đoạn cây nuôi trái nếu cây mắc ca được bón phân đầy đủ quả sẽ đạt kích thước tối đa cho năng suất cao vượt trội. Ngược lại nếu cung cấp không đầy đủ lượng phân bón trái nhỏ, hàm lượng dầu không đạt, cây sinh trưởng phát triển kém hay bón quá liều cũng sẽ không tốt. Vậy làm thế nào để bón phân hợp lý mời bà con cùng tìm hiểu quy trình bón phân cho cây mắc ca được chia sẻ sau đây:

Tham khảo thêm: Cắt cành tạo tán cho cây mắc ca.

Loại phân bón được sử dụng là phân NPK vì nó nó tổng hợp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây hơn phân đơn. Nhưng số lần bón và lượng bón cần chia ra nhiều lần trong năm cụ thể chi tiết về lần bón, thời điểm và định lượng có trong bảng hướng dẫn ngay bên dưới đây.

Khi mắc ca bước sang giai đoạn kiến thiết cơ bản 1-3 năm tuổi thì liều lượng bón thây đổi theo bảng sau
bón phân cho cây mắc ca

Thời điểm tốt nhất bà con nên bón phân là đầu mùa mưa hoặc cuối mùa mưa, hãy căn cứ vào tình hình đất đai, thổ nhưỡng cùng với màu sắc đất, lá mà quyết định thời điểm bón và mức độ sinh trưởng của cây để xác định nên bón phân gì.

Bước vào giai đoạn thứ 4 thời kì kinh doanh cây bắt đầu cho năng suất cao hộ trồng nên thây đổi liều lượng bón sao cho thích hợp. Từ năm thứ 8 trở đi lượng phân lại thây đổi theo hướng dẫn bên dưới.

cách bón phân cho cây mắc ca

Để tăng hiệu quả bón phân hộ trồng nên thực hiện việc tạo rãnh quanh hố trồng để bón phân giúp cây hấp thụ được tuyệt đối hơn. Trường hợp cây không được bón phân chuồng thì hãy kết hợp một số phân hữu cơ khác để bón nhằm tăng độ phì nhiêu cho đất.

Phân chuồng và phân hữu cơ nên bón vào thời điểm đầu mùa mưa hoặc cuối mùa mưa, đánh rãnh tạo bồn với độ rộng và sâu 20 cm cho phân xuống rồi lấp đất lại. Mỗi loại phân tạo rãnh một lần và rãnh phải khác nhau nhằm tăng độ phì nhiêu cho đất.

Bón phân cho cây mắc ca cụ thể chi tiết các quy trình từ khi cây mới trồng cho đến khi cây thu hoạch được chia sẻ khá chi tiết bên trên. Hộ trồng hãy tham khảo kĩ để canh số lần và lượng phân bón cho chuẩn xác đầy đủ cho cây phát triển tốt.