Chăm sóc chọn đúng thời điểm bón phân cho cây bơ

Bón phân cho cây bơ là công đoạn cung cấp dinh dưỡng cần thiết để cây sinh trưởng khỏe mạnh cho năng suất cao chất lượng. Phẩm chất và năng suất của mùa vụ như thế nào phụ thuộc hoàn toàn vào công tác chăm sóc và bón phân của hộ trồng.

Làm thế nào để bón phân cho cây bơ đúng cách và chọn đúng thời điểm bón phân phù hợp để cung cấp dinh dưỡng vào đúng thời điểm cây trồng. Nâng cao hiệu quả kinh tế giúp hộ trồng cải thiện đời sống, caygiongeakamt.com.vn xin chia sẻ ngay sau đây mời bà con nông dân cùng tham khảo qua.

Thời điểm bón và lượng phân cần bón trong năm cho cây bơ

bón phân cho cây bơ

Xem thêm: Tủ gốc che mát cho cây bơ.

  • Sau khi trồng được 20 ngày khi bơ vừa bén rễ tiến hàng bón phân NPK tỉ lệ 2:2:1 cứ 100g bón cho mỗi hố kết hợp với tưới nước sẽ giúp cho phân nhanh tan hơn và nhanh thấm xuống đất. Những thời điểm bón phân sau cách 30 ngày bón tiếp cho cây 100g và kéo dài trong 1 năm đầu.
  • Giai đoạn bơ được 2 tuổi trở đi lượng phân NPK tăng lên 200-300g và số lần bón là 6 lần mùa khô bón 3 lần và mùa mưa bón 3 lần. Khi bón phân vào mùa khô kết hợp tưới nước cho phân tan giúp cây hấp thụ tốt.
  • Năm thứ 3 việc bón phân cây bơ cần kết hợp với công đoạn tỉa bớt cành trái nếu cây quá sai và khi cây vừa đậu trái được 1 tháng hộ trồng nên tiến hành bón phân thúc để cây sinh trưởng và phát triển tốt. Thời gian cây mang trái là 6 tháng trong 6 tháng này cây cần có 3 đợt bón phân và mỗi đợt cách nhau 2 tháng. Mỗi lượt bón là 2kg phân NPK sau thời điểm thu hoạch cây thường bị mất sức nên tiến hành bón bổ sung ure đẻ cây hồi phục lại.
  • Khi cây ra hoa hộ trồng không nên tưới nước và bón phân cho cây bơ ở thời điểm này. Đến khi cây đậu trái được một thời gian thì nên bón bổ sung thêm phân kali sẽ giúp phẩm chất trái tốt và trái bớt rụng.

Chăm sóc cây bơ

  • Hiện nay các hộ nông dân không trồng bơ bằng hạt nữa mà đa số trồng bơ ghép với hình thức xen canh với canh cà phê để năng cao năng suất trên cùng diện tích đất canh tác. Để cây phát triển tán tốt thì công đoạn chăm sóc hộ trồng nên bấm ngọn, tạo hình để tiết kiệm diện tích cây phân chia tầng thích hợp không lấn chiếm diện tích với cây công nghiệp khác.
  • Đối với diện tích bơ trồng thuần thì khi cây đạt được chiều cao 80-100 thực hiện việc bấm ngọn tỉa cành tạo tán cho cây bơ giúp cây phát triển khỏe mạnh đồng đều.
  • Khi cây có bộ tán ổn định và năng suất ổn định qua nhiều năm công đoạn chăm sóc cần thiết là cắt tỉa bỏ những cành cây nhiễm bệnh hoặc những cành yếu ớt cho năng suất thấp. Những cành cho trái sai cần có biến pháp chống đỡ để cây không ngã đỗ khi khí hậu không thuận lợi diễn ra.

Chăm sóc chọn đúng thời điểm bón phân cho cây cơ là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển, năng suất lẫn phẩm chất của cây trồng. Hoàn thành tốt đúng kỹ thuật công đoạn này chắc chắn mỗi năm vụ thu hoạch bơ của hộ trồng luôn là một mùa vụ bội thu.