Bón phân cho cây sầu riêng giai đoạn vào cơm

Bón phân cho cây sầu riêng theo từng giai đoạn là việc làm cần thiết và bón phân cho cây sầu riêng giai đoạn vào cơm chính là việc làm không thể thiếu.

Bổ sung dinh dưỡng cho cây sầu riêng giai đoạn vào cơm

bón phân cho sầu riêng

Xem thêm:

1. Kỹ thuật ghép ngọn giống sầu riêng Dona.
2. Cách phục hồi cây sầu riêng sau thu hoạch.

Mỗi năm cây sầu riêng có 4 lần bón phân cho cây sầu riêng chính đó là thời điểm sau khi thu hoạch, trước khi ra hoa, sau khi cây đậu trái và trước thời điểm thu hoạch 1 tháng. Giai đoạn sầu riêng vào cơm hộ trồng cần bón đầy đủ các chất dinh dưỡng cơ bản như đạm, lân, kali. Bổ sung thêm các yếu tố trung vi lượng cho cây phát triển tốt hơn cũng là yếu tố rất cần thiết.

Hàm lượng phân bón cho cây sầu riêng giai đoạn trưởng thành là 2 kg ure/cây và 2 kg Clorua kali/cây. Thường thì phân lân có đặc tính lâu tan nên cần bón sớm vào giai đoạn sau thu hoạch, phân lân được chia ra làm hai lần bón sau khi cây đậu trái và bón vào thời điểm trước thu hoạch 6-8 tuần

Bón phân cho cây sầu riêng giai đoạn vào cơm chủ yếu là bón đạm và kali còn những loại phân khác chúng đã được bón ở giai đoạn trước đó. Với việc bổ sung dinh dưỡng cho cây đúng thời điểm cần sẽ giúp cho cây có đầy đủ chất dinh dưỡng nuôi trái, cho năng suất phẩm chất tốt.

Trước thời điểm thu hoạch 1 tháng bón phân giảm hàm lượng đạm hoặc không bón phân đạm vì nó làm giảm chất lượng trái và thời gian chín cũng sẽ lâu. Chủ yếu giai đoạn này hộ trồng nên bón kali là chính.

Thực hiện việc bón phân cho cây sầu riêng đúng như những gì được lưu ý bên trên sẽ giúp cho cây cho năng suất cao phẩm chất trái tốt. Mỗi mùa thu hoạch của bà con nông dân luôn là bội thu.