Bổ sung dinh dưỡng cho hồ tiêu giai đoạn chắc nhân

Bón phân, bổ sung dinh dưỡng cho hồ tiêu giai đoạn làm nhân hộ trồng cần chú ý cung cấp đầy đủ dinh dưỡng để cây nuôi được chuỗi tiêu cho nhân chắc.

Xem thêm:

1. Kỹ thuật tạo mầm hoa nhanh cho hồ tiêu.
2. Nguyên nhân và cách phòng trừ bệnh chết héo trên dây tiêu.

Phương pháp bổ sung dinh dưỡng cho cây hồ tiêu giai đoạn chắc nhân

Phương pháp 1

bổ sung dinh dưỡng cho hồ tiêu

Bổ sung dinh dưỡng cho hồ tiêu sử dụng phân bón NPK với hàm lượng ure từ 300-400g/ trụ/ 1 năm, phân super lân 600g/ trụ/ 1 năm, kali 250g/ trụ/ năm. Số lần bón các loại phân này chia ra làm 6 lần trên năm. Bón phân chia đều giúp cây được cung cấp dinh dưỡng từ từ quanh năm nuôi trái phát triển tốt.

Bón bổ sung phân chuồng cho cây hồ tiêu hàm lượng bón 10kg/ nọc/ 1 năm nhầm bổ sung thêm dinh dưỡng cho cây. Ngoài ra cung cấp thêm caxi 200g/ trụ/ 1 năm cũng rất cần thiết nhầm tăng pH cho đất rất có lợi cho việc đóng nhân của hồ tiêu được cứng chắc hơn trọng lượng cũng nặng hơn.

Phương pháp 2

Bón bổ sung dinh dưỡng cho hồ tiêu bằng hình thức phun phân vào chùm trái giúp cây hấp thụ nhanh hơn. Phân bón dùng để phun trực tiếp vào trái thông thường là caxi hòa tan nhanh giúp bạn có thể phun nhanh trực tiếp lên trái, phun kali giúp nhân cứng chắc, cilic giúp hạt cứng chắc. Mỗi đợt phun cách nhau 15 ngày và số lần phun cần thiết là 15 ngày.

Hồ trồng cũng nên phun bổ sung thêm vi lượng như MO, Magie chia ra làm hai đợt phun mỗi đợt cách nhau 15 ngày

Việc bón bổ sung dinh dưỡng cho cây hồ tiêu giai đoạn chắc nhân là vô cùng cần thiết, giúp cho năng suất chất lượng, phẩm chất của mùa vụ thu hoạch tăng cao hơn nếu hộ trồng biết chú trọng